Samen Verder zoekt verbinding met Coöperatie Slimmer Leven

Woensdag 13 juli heeft Samen Verder een presentatie verzorgd tijdens de Algemene Ledenvergadering van Coöperatie Slimmer Leven. Het was goed om kennis en ervaring te delen. Beide initiatieven zullen samen optrekken rondom het thema (mentale) gezondheid de komende periode.