Bestuurswissel Samen Verder

Karin Scheele (medisch bestuurder en lid van de Raad van Bestuur van PoZoB) is sinds 2019 voorzitter van het bestuurlijk overleg van Samen Verder. Karin Scheele heeft in het samenwerkingsverband altijd een verbindende rol gespeeld en zich open en eerlijk opgesteld. 3 februari 2023 neemt Karin Scheele afscheid van haar rol binnen Samen Verder. Jaap Jan Brouwer neemt het stokje van haar over, zowel binnen PoZoB als binnen Samen Verder. Jaap Jan Brouwer heeft Geneeskunde en Rechten gestudeerd en daarna diverse functies bekleed in de zorgsector. Hij was o.a. oprichter van Koplopers in de Zorg, het kennis- en innovatieplatform voor de Zorg.

Samen Verder wil Karin Scheele ontzettend bedanken voor haar betrokkenheid en drive en heet Jaap Jan Brouwer van harte welkom in ons mooie samenwerkingsverband!