DE STAP naar Gezonder: dé startplek voor gezondheid en vitaliteit

Op 25 januari is het regionaal gezondheidsplatform www.destapnaargezonder.nl gelanceerd. DE STAP naar Gezonder is een platform voor zelfhulp, preventie en hulp aan elkaar. Op dit gratis platform vinden inwoners van de Brainport regio tips en tools gericht op fysieke, mentale en sociale fitheid. Dit platform is een initiatief van Coalitie Vitaal in Brainport die zich bezighoudt met de uitvoering van DE STAP naar Gezonder.

Krachten bundelen voor een regionaal platform

We merken allemaal dat de zorgkosten de laatste jaren op blijven lopen terwijl de fysieke én mentale gezondheid van ‘de Nederlander’ er niet beter op wordt. Daarom is het belangrijk om zelfhulp en preventie meer aandacht te geven. Maar hoe? We merken dat er vele online platforms zijn die roepen om aandacht van de burger. Daardoor is het lastig om veel mensen te bereiken.

Al pratend met andere organisaties bleek dat zij soortgelijke ervaringen hadden. Mede gestimuleerd door coalitie Vitaal in Brainport hebben een aantal zorg- en welzijnsorganisaties besloten de krachten te bundelen. Het gaat om DSP, Oktober en een aantal andere VVT-organisaties, Precies!, Samen Verder, WIJeindhoven, GGzE, RZCC, Zorgbelang Brabant-Zeeland, Vitaal in Brainport, Gemeente Veldhoven en Gemeente Eindhoven. Samen hebben zij de afgelopen twee jaar gewerkt aan één gratis regionale website voor zelfhulp en zorg voor elkaar, gericht op alle inwoners van de Brainport regio: www.destapnaargezonder.nl.

DE STAP naar Gezonder

DE STAP naar Gezonder is een gratis website waarmee inwoners zelf een stap kunnen zetten naar een gezonder leven. Ze vinden er tips, activiteiten en andere leuke en handige hulpmiddelen waarmee ze direct zelf aan de slag kunnen. Denk aan een online training over hoe om te gaan met een naaste met psychische klachten, tips om eenzaamheid te verminderen, hulpmiddelen die ouderen helpen bij het zo lang mogelijk en veilig thuis blijven wonen en advies over hoe om te gaan met financiële problemen.

De website richt zich op alle levensgebieden en daarmee op alle zes thema’s van positieve gezondheid. Alle levensgebieden zijn immers aan elkaar verbonden. Heb je bijvoorbeeld langdurig fysieke klachten, dan is de kans groot dat je sociale netwerk kleiner wordt. Sociaal isolement heeft invloed op je mentale welbevinden. En zit je mentaal niet goed in je vel? Dan heeft dat invloed op je werk en misschien uiteindelijk ook wel op je financiën.

DE STAP naar Gezonder wijst de weg naar hulp en inspiratie op al die terreinen. Daarmee wordt het dé startplek voor inwoners die zelf en met anderen in hun omgeving aan de slag willen met hun gezondheid.

 

Zegt het voort!

Vanaf 25 januari 2023 is de website beschikbaar. Alle partners van het doorbraak-project gaan hier de komende tijd in- en extern aandacht aan besteden via websites en socials. In maart volgt een publiekscampagne. Maar bovenal willen we een beroep doen op jullie als partner van Vitaal in Brainport. Het platform is immers een platform van, voor en door Vitaal in Brainport en is een belangrijk onderdeel van onze missie gericht op meer preventie. We vragen iedereen dan ook om inwoners en hun naasten te wijzen op www.destapnaargezonder.nl. Hierdoor bieden we hen meer regie over hun eigen herstel én voorkomen we extra tijd voor ondersteuning of zelfs zwaardere zorg.