Gemeente Eindhoven sluit aan bij Samen Verder

Naast gemeente Best en gemeente Veldhoven is ook gemeente Eindhoven sinds eind november aangesloten bij het samenwerkingsverband Samen Verder. Wethouder Samir Toub (diversiteit, zorg, jeugd en maatschappelijke ondersteuning) sluit aan bij het bestuurlijke overleg namens gemeente Eindhoven. Daarnaast is er goed contact met Jack van der Kruijs (strategisch adviseur, kwartiermaker transformatie GGZ) en Natasja Hassankhan (beleidsadviseur sociaal domein).

Samen Verder heet gemeente Eindhoven graag van harte welkom!