Kennismakingsbijeenkomst & meedenken

Twee jaar geleden is Samen Verder in de regio van start gegaan. Vanuit Samen Verder! bevorderen we de mentale veerkracht van mensen vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. We zijn trots op de stappen die we tot nu toe met elkaar gezet hebben. Tegelijkertijd beseffen wij ook maar al te goed dat we nog niet alle GGZ-partners uit de regio hebben betrokken. Dit is een grote wens van ons en wij denken dat het moment inmiddels daar is. Het fundament van onze samenwerking is stevig en dat willen we graag verder uitbreiden.

Wij willen u daarom graag uitnodigen om kennis te maken en mee te denken over de beweging die we vanuit Samen Verder ingezet hebben.

Hiervoor organiseren we een kennismakingsbijeenkomst op vrijdag 9 september van 14.00 uur tot 16.00 uur met aansluitend een netwerkborrel.

De bijeenkomst vindt plaats op locatie bij GGzE in Eindhoven.

Nadere informatie daarover volgt later.

Het programma voor de kennismakingsbijeenkomst is als volgt:

1. Opening
2. Kennismakingsronde
3. Korte inhoudelijke schets van Samen Verder
4. Belangrijke thema’s binnen Samen Verder
5. Voorstel uitbreiding samenwerking
6. Dialoog met partijen over inhoud, vervolg, communicatie en procesafspraken
7. Conclusies en afronding

Wilt u ook deelnemen?

Neem contact op met Annemarie Cromwijk
annemarie@acgprojectmanagement.nl