Samen Verder zoekt nieuwe programmamanager

Na drie jaar als programmamanager te hebben gewerkt neemt Annemarie Cromwijk 1 juni 2023 afscheid van Samen Verder. Annemarie Cromwijk heeft zich de opgelopen jaren ingezet om regionaal, in verbinding met alle betrokkenen in het medisch- en sociaal domein, te komen tot samenhangende afspraken rondom het bieden van de juiste zorg op de juiste plaats en het verkorten van de GGZ wachtlijsten. Annemarie Cromwijk geeft het stokje nu graag over aan iemand anders.

Opvolging

Samen Verder is op korte termijn op zoek naar een nieuwe programmamanager.

 

Vacature

Lijkt het jou leuk om in verbinding met alle regionale betrokkenen in de GGZ wereld te werken aan verbeteringen? Dan hebben wij jou nodig!

We vragen de je om bestaande afspraken in de reguliere samenwerking te borgen. Maar we vragen je ook om in te spelen op de kansen die het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) bieden.

 

Bijbehorende taken:

 • Analyseren van de onderliggende belangen en factoren die samenwerking kunnen beïnvloeden
  • Legt de vinger op de zere plek en maakt deze bespreekbaar
  • Contacten onderhouden met alle deelnemende organisaties op alle niveaus binnen de organisatie
  • Verbindt, adviseert, motiveert, stuurt bij en spreekt iedereen aan
 • Het bewaken en actualiseren van de bestaande samenwerkings- en processtructuur met de verschillende organisaties
  • Zorgt ervoor dat iedereen zijn rol vervult binnen de gezamenlijke afspraken
  • Borgen van de taken met taakverantwoordelijken
  • Programmamanagement
   • Proces van totstandkoming van projecten/taken bewaken + uitvoeren
  • Overleggen voorbereiden en initiëren
  • Kwartaalrapportages maken
  • Tijdig signaleren van knelpunten en verhelpen daarvan dan wel aankaarten van de knelpunten binnen de verschillende gremia
  • Verantwoording naar financiers
  • Zichtbaarheid van het netwerk vergroten
  • Vertegenwoordigen van het netwerk
 • Het verankeren van de samenwerkingsafspraken binnen de verschillende organisaties
 • Zichtbaarheid van het netwerk vergroten en de samenwerking en afstemming met de andere netwerken, zoals Precies! en coalitie Vitaal in Brainport verder vormgeven.

 

Benodigde competenties:

 • Proactief
 • Verbinder
 • Netwerker / samenwerken
 • Soepel in omgang / flexibel
 • Overzicht hebben
 • Analytisch vermogen
 • Schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau
 • Mensen in beweging krijgen
 • Enthousiasmeren
 • Resultaatgericht
 • Onafhankelijke rol
 • Positieve insteek
 • HBO+ werk- en denkniveau
 • Affiniteit met de sector

 

De functie is in eerste instantie tot en met april 2024 voor gemiddeld 8 tot 10 uur per week. We zijn aan het verkennen of we in de regio de verschillende samenwerkingsverbanden meer kunnen integreren. Deze verkenning loopt komend jaar. Uitkomsten hierop kunnen van invloed zijn op de wijze van ondersteuning aan de samenwerkingsverbanden.

De programmamanager is in dienst / treedt in dienst bij één van de participerende partners. Het uitvoeren van deze functie is ook mogelijk op basis van een overeenkomst van opdracht / als zzp’er.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Sandra Hijnen (Raad van Bestuur Apanta-GGZ): 040-2545759

Enthousiast geworden? Dan ontvangen wij jouw motivatiebrief en cv graag uiterlijk zondag 23 april 2023. Je kunt je brief per mail richten aan Jaap Jan Brouwer (bestuurder PoZoB en tevens voorzitter van Samen Verder), onder vermelding van ‘sollicitatie programmamanager Samen Verder’ po@pozob.nl