Start Verkennend Gesprek in twee huisartsenpraktijken

Met het project ‘Verkennend Gesprek’ zetten we een nieuwe manier van werken in de regio in. Nadat een patiënt zich met klachten bij de huisarts heeft gemeld kijkt de huisarts samen met deze patiënt naar het vervolg. Soms heeft de huisarts daarbij extra ondersteuning nodig van bijvoorbeeld een professional uit de geestelijke gezondheidszorg of het sociaal domein. Deze extra ondersteuning bieden wij aan in de vorm van een verkennend gesprek.

Een verkennend gesprek is een oriënterend gesprek met de patiënt en zijn/haar naasten, een professional uit de geestelijke gezondheidszorg, het sociaal domein en veelal de praktijkondersteuner van de huisarts. In een verkennend gesprek zoeken we uit wat de hulpvraag is, hoe het met iemand gaat op diverse levensgebieden en onderzoeken we wie het beste welke ondersteuning kan bieden.

Door gezamenlijk verantwoordelijkheid te dragen voor het oppakken van de hulpvraag wordt de zorg rondom de patiënt sneller en efficiënter opgepakt. Dit biedt mogelijkheden voor herstel en eigen regie. Commitment van alle schakels in het netwerk is van belang om dit te realiseren.

Samen Verder start op korte termijn met deze nieuwe manier van werken in twee huisartsenpraktijken in Eindhoven: huisartsenpraktijk Achtse Barrier en huisartsenpraktijk Parklaan. Het sociale domein/gemeente, huisartsenzorg en (S)GGZ zijn bereid zijn om mee te werken aan deze proeftuin.

Informatiefolder Huisartsenpraktijk Achtse Barrier

Informatiefolder Huisartsenpraktijk Parklaan