Succesvolle kennismaking met nieuwe partners

Recent zijn alle GGZ-partners uit de regio die nog niet bij Samen Verder betrokken zijn uitgenodigd om deel te nemen aan een kennismakingsbijeenkomst. De aanleiding voor deze bijeenkomst was het feit dat Samen Verder de brede beweging vanuit het samenwerkingsverband uit wil dragen in de hele regio. Het is de ambitie vanuit Samen Verder om regionaal de verantwoordelijkheid voor de mentale gezondheid van de inwoners te nemen. Een vergelijkbare bijeenkomst is ook georganiseerd voor partners uit het sociale domein.

We kijken terug op twee enthousiasmerende bijeenkomsten. Na een korte introductie over Samen Verder hebben de aanwezigen door middel van een brainstorm nagedacht over hoe zij betrokken willen worden in het samenwerkingsverband. Aanwezigen gaven aan de volgende punten erg belangrijk te vinden: gebruikmaken van elkaars expertise, informatie brengen en ophalen, vertrouwen opbouwen, gezamenlijke activiteiten organiseren (bijvoorbeeld gezamenlijk opleiden) en afstemming met andere samenwerkingsverbanden. Ook is input opgehaald voor nieuwe onderwerpen waar Samen Verder mee aan de slag kan en zijn aanwezigen gevraagd een korte vragenlijst in te vullen over hoe zij hun rol zien binnen het netwerk.

Hoe zie jij jouw rol binnen Samen Verder? Laat het ons weten door middel van deze vragenlijst.