Training verkennend gesprek door GGz Breburg groot succes

De inzet van het Verkennend Gesprek in onze regio is gebaseerd op de aanpak van GGz Breburg. GGz Breburg voert de verkennende gesprekken uit in Midden-Brabant. In onze regio is niet één partij verantwoordelijk voor deze gesprekken, maar zijn alle partijen gesprekspartner. Ondanks dit verschil zijn de ervaringen die GGz Breburg heeft opgedaan zeer waardevol.

Op ons verzoek heeft Annette Zoeten van GGz Breburg op 7 november jl. een training verzorgt voor de personen die vanuit onze regio bij het verkennend gesprek betrokken zijn. Het grootste deel van de training bestond uit het oefenen van het verkennend gesprek aan de hand van casuïstiek.

Het verkennend gesprek is opgenomen als methode in het IZA.