Vergroten mentale weerbaarheid inwoners

Het is regionaal een gezamenlijke opgave om de ondersteuning en zorg voor mensen met psychische klachten anders en beter te organiseren zodat we ook in de toekomst kwalitatief goede ondersteuning en zorg kunnen blijven verlenen. Niet altijd is professionele ondersteuning of zorg het meest passende antwoord op een hulpvraag. Om deze reden wil coalitie Vitaal in Brainport een nieuw ‘doorbraakproject’ starten rondom mentale gezondheid. Samen Verder is gevraagd om hier een idee voor uit te werken.

Mentale gezondheidscentra en eigen regie centra

We willen meerdere bewezen initiatieven verder brengen vanuit het concept van Mentale Gezondheidscentra en eigen regie centra. Met de introductie van mentale gezondheidscentra zorgen we voor een laagdrempelige toegang tot hulp en ondersteuning bij mentale gezondheidsvragen. Op deze manier gaan we GGZ-deskundigheid, huisartsenzorg, ondersteuning vanuit het sociaal domein en cli├źntinitiatieven veel meer aan de voorkant inzetten. Via de eigen regie centra geven we vorm aan de inzet van ervaringsdeskundigheid en herstel.

Vanuit deze mentale gezondheidscentra en eigen regie centra willen we de volgende initiatieven inzetten. We doen dit in een sluitende aanpak, zodat het geen stapeling van losse idee├źn is:

  • Het Verkennend Gesprek (VG); het gesprek wordt heel breed gekeken wat beste aansluit bij de hulpvraag van de inwoner en blijft de regie zoveel mogelijk bij de inwoner zelf;
  • Zorgen dat het preventieve aanbod de bewoners bereikt; oa. zelfhulpmodules en het overige aanbod via de preventie website Stap naar gezonder, workshops positief gezond, dialoogsessies, WRAP en verdere inzet ervaringsdeskundigheid, groepsaanbod, implementatie van de (grotendeels digitale) nationale Hulpkaart, @ease, buurthelden voor mentale gezondheid, adviesvangers, herstelpoli;
  • Voorlichting over mentale weerbaarheid gericht op het normaliseren van mentale kwetsbaarheid, onder andere in afstemming met GGD (week van de mentale gezondheid) vanaf Q3 in de regio zal worden opgestart. Een regio aanpak om mentale gezondheid bespreekbaar te maken. Het bedrijfsleven kan hier een belangrijke rol in spelen. Belang hierbij is gevoel van aandacht en urgentie door de inwoners zelf en dat ze nadenken over wat ze echt belangrijk vinden en zelf willen aanpakken.

Voor de zomer van 2023 wordt het plan van aanpak geconcretiseerd door twee kwartiermakers (vanuit resp. de gemeente Eindhoven en vanuit de zorgsector).