Wat doen we in de regio om te zorgen dat de wachtlijsten tot het verleden gaan behoren? Heel veel.

Alle projecten vanuit Samen Verder zijn erop gericht dat iedereen met een GGZ zorgvraag de juiste zorg op de juiste plaats ontvangt. Het is regionaal een gezamenlijke opgave om ondersteuning en zorg voor mensen met psychische klachten anders en beter te organiseren (dichtbij, digitaal waar het kan, via zelfhulpmodules tenzij, zo vroeg mogelijk en in samenhang), zodat we ook in de toekomst kwalitatief goede ondersteuning en zorg kunnen blijven verlenen. Niet altijd is professionele ondersteuning of zorg het meest passende antwoord op een hulpvraag. Vanuit het regionale samenwerkingsverband Samen Verder hebben we de afgelopen 3 jaar veel ervaringen opgedaan met samenwerking tussen de eerstelijnszorg, GGZ en het sociaal domein vanuit deze integrale kijk. Neem voor meer informatie een kijkje op de website van Samen Verder.

Sinds 2021 is ook in onze regio een ‘Taskforce Wachttijden’ actief. GGzE is de trekker van deze taskforce. Er wordt iedere 3 weken een regionale transfertafel georganiseerd, waar alle GGZ-instellingen uit de regio aan deelnemen. Aan deze tafel worden de actuele wachtlijsten besproken, vindt specifieke cliëntcasuïstiek plaats en worden concrete oplossingen uitgedacht, zoals het overnemen van een cliënt door een andere organisatie die minder lange wachttijden heeft.

Daarnaast worden projecten geïnitieerd die een positieve invloed hebben op het verkorten van de wachtlijsten. Uitvoering van deze projecten is zoveel mogelijk vanuit Samen Verder. Zo is het initiatief van het Verkennend Gesprek voortgekomen uit de Taskforce en wordt dit project nu uitgevoerd binnen Samen Verder. Ditzelfde geldt voor een nieuw project dat in 2023 vanuit Samen Verder gaat starten; het organiseren van regionaal groepsaanbod.

Het actueel in kunnen zien van de wachtlijsten is een belangrijke regionale maatstaf.