ZonMW-subsidie gehonoreerd!

Vanuit Samen Verder is er een aanvraag bij ZonMw ingediend voor het programma Versnellers in de GGZ. Deze aanvraag is gehonoreerd voor een periode van 1,5 jaar. Het programma is gericht op het inzetten van versnellers om een samenwerkingsverband op te zetten of voort te zetten. Dit om de toegankelijkheid van de GGZ zo optimaal mogelijk te maken, zodat wachttijden (waar mogelijk) korter worden. Dit programma sluit naadloos aan bij de missie van Samen Verder. Onze programmamanager vervult nu al de rol van versneller. Middels de ZonMw-subsidie kunnen we dit voortzetten. Het delen van ervaringen tussen de verschillende samenwerkingsverbanden is voor Samen Verder een grote meerwaarde.