Inzet zelfhulpmodules

De huisartsen van Stroomz en PoZoB stimuleren enkele jaren het gebruik van zelfhulpmodules. Bij lichte klachten kan iemand zelfstandig aan de slag met deze digitale modules, zonder begeleiding van de POH-GGZ. Ook GGzE en Apanta bieden zeflhulpmodules aan via hun eigen websites.

Deze partijen hebben al langer de wens om deze zelfhulpmodules via één regionaal platform vrij toegankelijk aan te bieden aan alle inwoners in de regio. Deze mogelijkheid doet zich inmiddels voor vanuit GROZzerdam. De beweging GROZzerdam ‘Vitaal in Brainport’ is in 2021 gestart in de regio. Alle betrokken partijen, waaronder de partners van Samen Verder, zetten in op de noodzakelijke kanteling van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Hierbij is veel aandacht voor het bevorderen van gezondheid (volgens de uitgangspunten van het instituut voor positieve gezondheid), preventie, eigen regie en zorg voor elkaar.

Eén van de doorbraakprojecten binnen GROZzerdam is de ontwikkeling van een regionaal digitaal platform voor (mentale) fitheid. Op dit platform komen de zelfhulpmodules beschikbaar. Vanuit dit project wordt de aansluiting op dit regionale platform gerealiseerd.