Inzet Ervaringsdeskundigheid

Het doel is om ervaringsdeskundigheid in te zetten in de wijken voor kwetsbare bewoners. In 2022 leggen we de focus op het aanbieden van de WRAP-training. Deze training geeft mensen een instrument in handen om het eigen herstel vorm te geven. Het helpt mensen om meer grip op hun leven te krijgen. Ziekte en problemen worden niet ontkend, maar door aandacht voor de eigen kracht in een ander licht geplaatst.

We willen hierbij aansluiten bij ontwikkelingen in de regio, zoals het opzetten van een Recovery College in Eindhoven. Deze herstelacademie is een plek waar mensen die ervaringen hebben met psychische problemen op allerlei manieren kunnen werken aan hun herstelproces. De herstelacademie is expliciet gericht op het stimuleren van leerprocessen en het ontwikkelen van de eigen identiteit. De herstelacademie biedt daarvoor diverse cursussen die worden gegeven door ervaringsdeskundigen. Naast het lesaanbod zijn ook andere activiteiten mogelijk en is er ruimte voor ontmoeting.

De toegevoegde waarde die wij vanuit Samen Verder kunnen bieden is dat we alle partners van Samen Verder informeren over het bestaan van het Recovery College en de inzet van de WRAP, zodat zij hun patiƫnten/cliƫnten hierop kunnen wijzen en motiveren om gebruik te maken van de mogelijkheden van het Recovery College en het aanbod van deze herstelacademie. Daarnaast stimuleren dat de andere regiogemeenten (naast Eindhoven) het financieel mogelijk maken dat inwoners uit deze gemeenten ook kosteloos deel kunnen nemen aan WRAP-trainingen bij het Recovery College in Eindhoven.

Ook zorgen we vanuit dit project dat het perspectief van bewoners in alle projecten van Samen Verder wordt meegenomen, zodat de te bereiken resultaten per project goed aansluiten bij de behoefte van bewoners en dat bij de monitoring van de resultaten per project ook de ervaringen van bewoners worden meegenomen.