Matched Care

Binnen Samen Verder staan we voor verbetering van de mentale gezondheid van alle burgers in de regio. We handelen vanuit de uitgangspunten van Positieve Gezondheid en vergroten de mentale veerkracht van de inwoners. Belangrijk is dat de patiënt zo snel mogelijke bij de juiste hulpverlener komt en de juiste behandeling krijgt, ter voorkoming van onder- of overbehandeling. In de praktijk blijkt helaas maar al te vaak dat een patiënt een tijd op meerdere wachtlijsten staat om uiteindelijk bij de juiste hulp terecht te komen. Dat moet anders.

In dit project doen we ervaring op met een nieuwe werkwijze; het voeren van een zogenaamd verkennend gesprek. Hierbij gaan we voorafgaand aan een verwijzing in gesprek met de patiënt over de hulpvraag en/of juiste doorverwijzing. Bij dit verkennend gesprek zijn de partners aanwezig waarnaar doorverwezen kan worden; dus een vertegenwoordiging vanuit de GGZ-instellingen en vanuit de sociale partners in de wijk.

Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen om dit verkennend gesprek te starten vanuit twee huisartsenpraktijken in de regio in de periode september tot en met december van 2022.