Workshops Positief Gezond

Tegenwoordig wordt er breder gekeken naar gezondheid. Gezondheid is meer dan niet ziek zijn en mensen zijn meer dan wat ze mankeren. Als we focussen op ziekte dan gaat alle aandacht uit naar klachten en gezondheidsproblemen en hoe we die kunnen oplossen of weg kunnen krijgen. Positieve gezondheid is een beweging gestart door een huisarts die vanuit een bredere filosofie kijkt en gezondheid benadert vanuit 6 verschillende levensdomeinen:

  • Meedoen
  • Dagelijks functioneren
  • Lichaamsfuncties
  • Mentaal welbevinden
  • Zingeving
  • Kwaliteit van leven

 

We zijn ervan overtuigd dat mensen het in zich hebben om zich aan te passen aan dingen die in hun leven veranderen. Daarnaast zijn zij in staat om een leven te leiden dat betekenis heeft.

 

Meer informatie over Positieve Gezondheid vind je op de website van Institute for Positive Health (iPH).

DSP cursussen

Heb jij belangstelling om deel te nemen aan een of meerdere workshops over Positieve Gezondheid in jouw gemeente? Meld jezelf dan aan via DSP-training.